Բնակարաններ, Հասարակական վայրեր,Մարզադահլիճներ, Բժշկական կենտրոններ